După 30 de ani, se demarează investițiile masive în reabilitarea rețelei de irigații

foto: TeSalut Vaslui

Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare a scos la licitație un contract de 50 milioane de euro pentru execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de irigații din mai multe zone agricole din țară, infrastructură care, după Revoluție, s-a tot degradat până la punctul în care aproape nu mai există.

Acum, în Buzău, în Ialomița și Călărași, încep lucrări de proporții pentru a reface rețeaua care să ajute marile terenuri fertile din Câmpia Română să ofere producții bune, chiar și în condiții neprielnice de mediu.

“Execuţia lucrărilor pentru obiectivele de investiţii: – Lot 1 –

”Reabilitarea Canalului Vest din Amenajarea A.H.C. Câmpia Buzăului “, judeţul Buzau (Reabilitare Canal Vest- refacere pereu, refacerea echipamentelor hidromecanice la sifoane şi stavile); -Lot 2-„Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativă Pietroiu Ștefan cel Mare“, județele Ialomița și Călărași (Reabilitare SPA Pietroiu -debit 120.960 mc/h, reabilitarea canalelor de aducțiune și distribuție CA, CA II, CD5, CD6 si CL și a construcțiilor hidrotehnice de pe acestea), din cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din Romania – etapa I ”-2 loturi-2- execuție. Valoarea estimată a lucrărilor este de 230.529.015,94 lei, fără TVA”, este anunțul din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice SICAP.

În Buzău, lucrările se vor desfășura pe o suprafață de 75 de hectare, în intravilanul comunelor Ulmeni, Vernești, Merei, Pietroasele, Breaza și Săhăteni.

În Călărași și Ialomița, lucrările presupun reabilitările canalelor CA 1 și CA 2, alimentat cu apă din Dunăre, de 13 kilometri, respectiv 10 kilometri, din raza localităților Borcea, Perișoru și Ștefan cel Mare.

Ofertele trebuie depuse până pe 8 ianuarie 2019, în desemnarea câștigătorului, oferta financiară contează în proporție de 85%, garanția oferită contează în proporție de 10%, iar termenul de realizare a lucrărilor este punctat cu 5% (acesta nu poate fi mai mare de 36 de luni).

Investiția pe care o face Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) face parte din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România, prin care se încearcă revenirea suprafaței agricolă măcar la situația de dinainte de ‘89.

Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigații care va conduce la creșterea suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații la 70% în anul 2020 și 90% la orizont 2030 și constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigații din 86 de amenajări viabile aparținând domeniului public al statului, în suprafață de aproximativ 1,8 mil. ha, până la sfârșitul anului 2020.

Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea randamentului stațiilor de bază (fixe și plutitoare) și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice de pe acestea.

Seceta din irigații

Sistemele de irigații din România au fost construite până în anul 1990, suprafața amenajată pentru irigații ocupă circa 22% din suprafața agricolă a țării și circa 34% din suprafața arabilă. Înainte de Revoluție, circa 60% din suprafața arabilă era pretabilă irigațiilor.

În prezent, România dispune de o suprafață amenajată pentru irigat de circa 3,1 milioane hectare. Din această suprafață, 1,5 milioane hectare o reprezintă suprafața viabilă și marginal viabilă, din care suprafața viabilă este în prezent de circa 823.000 hectare.

Suprafața efectiv irigată variază mult, de la un an la altul, funcție de precipitații. Se estimează că circa 11% din suprafața agricolă a țării este acoperită de rețele de irigații viabile din punct de vedere economic sau marginal viabile. Există și diferențe regionale, mai ales ca reflecție a tiparelor variabile ale precipitațiilor și a necesarului de irigații. Nord-vestul, vestul și centrul, necesită mai puțină apă de irigații, în vreme ce sudul și sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare acoperire cu sisteme de irigații.

Problemele principale ale sistemelor de irigații, potrivit Ministerului Agriculturii, sunt următoarele:

– eficiență hidraulică scăzută;

– cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind principala sursă de apă);

– tarife mari ale apei.

Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare și, pe 75% din suprafața acestor amenajări, irigațiile nu sunt funcționale, iar cele funcționale sunt ineficiente din punct de vedere al consumului de apă și energie și costisitoare pentru fermieri.

„Restabilirea capacităților existente de irigații reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la creșterea randamentelor de funcționare ale amenajărilor de irigații cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 metru cub apă pompată, ceea ce va crea posibilități mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigații”, scrie în legea de adoptare a Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNRIPIR).

Se va reabilita o suprafață totală de 2.006.941 hectare din 86 amenajări de irigații viabile care includ următoarele obiective: 110 stații de pompare de bază, 137 stații de repompare, 2.525 metri conducte de refulare, 1.997.481 metri canale de aducțiune, 2.885.073 metri canale de distribuție și 4.995 construcții hidrotehnice.

Autor: Mihai Soare

Articol preluat de pe portalul cotidianul.ro

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.