Anularea amenzilor contravenţionale aplicate pentru necompletarea Formularului digital de intrare în România și restituirea celor plătite până acum

Potrivit expunerii de motive, după intrarea în vigoare a OUG 129/2021, mii de români au fost amendaţi după ce s-au întors din străinătate pentru că nu au completat formularul PLF, fie din lipsă de informare, fie pentru că nu au ştiut cum să acceseze platforma dedicată.

„Mulţi dintre cei amendaţi nu mai pot face dovada completării PLF, iar DSP-ul nu mai dispune de aceste date. Prin urmare, un proces individual sau colectiv împotriva instituţiilor statului ar duce această situaţie într-un blocaj din care vor avea de pierdut românii”, se arată în expunerea de motive, potrivit Agerpres. În acest context, senatorii au stabilit că „se anulează amenzile contravenţionale aplicate în baza art. 4 alin. (1) din OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Legea nr. 257/2022 stabilește două ipoteze juridice și concomitent două obligații în sarcina organelor fiscale locale.

Astfel, prima obligația a organelor fiscale locale este aceea de anulare și de scădere din evidența fiscală a amenzilor contravenționale neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, respectiv până la data de 29.07.2022, și implicit încetarea, potrivit art. 234 alin. 1 lit. b din Codul de procedură fiscală, a procedurii de executare silită a acestor debite. (Art. 1. — Amenzile contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările și completările ulterioare, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează și se scad din evidențele organelor de executare).

A doua obligație a organelor fiscale, se referă la restituirea la cererea contravenientului, a amenzii deja achitate la bugetul local până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, respectiv până la data de 29.07.2022. În termen de 15 zile de la data de 29.07.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației stabilește, prin ordin al ministrului, procedura de restituire, de către organele fiscale locale, a sumelor de bani, iar cererea de restituire poate fi depusă în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare a procedurii de restituire.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.