Psalmi ce se citesc când te apucă frica, îmbunătăţesc climatul psihic, făcându-l favorabil restabilirii liniștii

S-a constatat că citirea consecventă a unor texte biblice îmbunătăţeşte climatul psihic, făcându-l favorabil restabilirii sănătăţii. Am auzit despre medici care şi-au selectat un „repertoriu” de texte biblice, pe care le rostesc atât pentru spiritualizarea actului medical clasic, cât şi ca terapie autonomă. Există psalmi pentru diferite trebuințe ale omului, printre ei sunt sunt și aceia care se rostesc atunci când frica te potopește.

Psalmi ce se citesc când te apucă frica

PSALMUL 6
Un psalm al lui David; mai marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt: vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile meu aşternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.

PSALMUL 66
Un psalm al lui David; mai marelui cântăreţilor, pentru instrumente cu coarde
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte. Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate nemurile mântuirea Ta. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate şi neamurile pe pământ le vei povăţui. Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pământul şi-a dat rodul său. Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule şi să se teamă de Tine toate marginile pământului.

PSALMUL 76
Un psalm al lui Asaf; mai marelui cântăreţilor. Pentru Iditum
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat; chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat, gândit-am şi a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am şi n-am grăit. Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte şi cugetam.; Noaptea în inima mea gândeam şi se frământa duhul meu zicând: „Oare, în veci mă va lepăda Domnul şi nu va mai binevoi în mine? Oare, va uita Să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările Sale?” Şi am zis: „Acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui Preaînalt.” Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte de minunile Tale dintru început. Şi voi cugeta la toate lucrurile tale şi la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu, mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu,Care faci minuni! Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braţul Tău poporul Tău, pe fii lui Iacob şi ai lui Iosif. Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii ca săgeţile Tale trec. Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte. Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul Tău, cu mâna lui Moise şi a lui Aron.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.